18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Sesja budżetowa - relacja na żywo i sonda

(tm)
Dzisiaj odbyła się ostatnia, a jednocześnie jedna z najważniejszych w tym roku, sesja RM. Rada Miejska zajęła się budżetem miasta na rok 2012.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.30 od przedstawienia przez Joannę Rączkę, zastępcę skarbnika miejskiego planów przyszłorocznych finansów: - W strukturze dochodów dominują dochody bieżące, te majątkowe stanowią 7 procent - mówiła urzędnik. Proporcje podobnie przedstawiały się w wydatkach. Subwencje stanowią czwartą część przyszłorocznych dochodów Rumi.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Rumi obejmuje lata 2012 - 2027, bowiem w tym ostatnim roku nastąpi całkowita spłata zaciągniętego długu. - Wzrost bieżących założono średnio na poziomie 4 procent - mówi Joanna Rączka. W planie, od roku 2015, nie zostały uwzględnione pieniądze ze sprzedaży majątku miejskiego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

pozytywnie zaopiniowała oba projekty. - Projekt budżetu zostat przygotowany zgodnie z prawem - relacjonowała Joanna Rączka. Komisja finansowo-budżetowa również pozytywnie zaopiniowała projekty (3 osoby głosowały za, 1 przeciw).

W trakcie relacjonowania tych stanowisk na sali pojawiła się Krystyna Kłosin, rumska posłanka PO.

- Budżet powinien przede wszystkim odzwierciedlać kierunki działań miasta, określać priorytety i główne cele. I tutaj po wnikliwej analizie przygotowanego budżetu spotkało nas wielkie rozczarowanie, a wręcz niedowierzanie - mówi w imieniu klubu PiS Florian Mosa. - Budżet na rok 2012 jest wyjątkowy, bo po raz pierwszy w 20-letnie historii samorządku Rumi nie znalazły się żadne pieniądze na budowę dróg, podkreślam to wyraźnie: żadne pieniądze na budowę dróg. Mimo naszych wniosków o ujęcie środków finansowych na ulice, burmistrz miasta jak i rządząca koalicja PO - Gospodarność pozostała głucha. Liczymy, iż może jeszcze na dzisiejszej sesji zmieni w tym zakresie swoje zdanie. W imieniu klubu radnych PiS zgłosimy dzisiaj propozycje dotyczaca ujecia w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budzecie na rok 2012 budowy nowych drog i liczymy, ze spotka sie ona z przychylnością większości radnych.

Zobacz także: Kalendarz 2012 Rumia: Zobacz zdjecia wyroznione w konkursie

W imieniu Samorządności wypowiada się Kazimierz Klawiter: - Nie widzimy możliwości poparcia budżetu w tej formie - mówi. - Rumia potrzebuje przyjęcia wyrazistego programu budowy miasta. W końcu musi być przyjęta koncepcja zbudowania centrum. Nie ma też planu budowy ulic, w poprzedniej kadencji zbudowaliśmy ich ponad 20 kilometrów. Nie ma np. ulicy Podgórnej, która jest bardzo ważną ulicą, nie ma kolektora burzowego w Starej Rumi.

W imieniu PO mówił Józef Chmielewski: - Oceny klubów opozycyjnych jak sama nazwa wskazuje muszą być krytyczne, ale one nie są rzetelne i nie zawierają merytorycznej oceny budżetu. To nie jest koncert życzeń. Ma być zrównoważony. Budżet jest skonstruowany poprawnie dla aktualnych możliwości miasta. Dlatego klub PO będzie głosował za tym projektem. Wydatki inwestycyjne stanowią 15 procent budżetu, to nie jest mało. Wszyscy byśmy chcieli, żeby wiele inwestycji było realizowanych w mieście, ale trzeba mieć na to dochody. Sprawą najważniejszą jest

kwestia realności budżetu.

Wszystkie zapisy jasno mówią, jakie mamy możliwości, a nieprawdą jest, to co mówi PiS, że nie ma pieniędzy na ulice, bo w tym projekcie są trzy drogi - zwraca uwagę Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz Rumi. - Zeszła kadencja była kadencją drogową, ta w dwóch pierwszych latach jest oświatową, potem będzie drogową. Mamy pozwolenia na budowę wielu inwestycji. Plan budowy ulic jest, natomiast obecnie nie ma środków na jego realizację.

- Nie jest to budżet marzeń, ale jest zrównoważony - dodaje Henryk Hrinholc. - Na pewno są potrzebne inwestycje drogowe, tak samo kanalizacja burzowa w Starej Rumi. Wszyscy o tym wiemy. Najważniejszym argumentem jest skąd wziąć pieniądze. Inwestycje oświatowe są priorytetem, bo są dwie szkoły do skończenia.
- Budowa szkół to jest rażący przykład niegospodarności - mówi Kazimierz Klawiter.
- Miało być tanio i pięknie - dodaje Florian Mosa.

Do poruszanych wcześniej wątków odniósł się Leszek Kiersznikiewicz: - Jeśli mówimy o budowie centrum uczciwie byłoby określić koszty budowy ratusza - stwierdził.
- W najbliższym czasie nie ma możliwości realizacja ratusza z pieniędzy własnych gmin i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć - dodaje Józef Chmielewski.

Dalsza dyskusja związana z budżetem

zeszła na odnoszenie się do budżetu państwa, wskaźniki zadłużenia oraz priorytety wykonywanych zadań i możliwości dochodów. Ostatecznie Florian Mosa (PiS) złożył dwa projekty - zmiany WPF oraz budżetu na rok 2012. Dotyczą one budowy kanalizacji sanitarnej, kolektora burzowego oraz budowy kilku ulic (w tym Dąbka i Szancera). Pieniądze na te zadania miałyby pochodzić z kredytów oraz sprzedaży majątku - planowane dochody z tytułu tej drugiej pozycji PiS proponuje zwiększyć o kilka mln zł. W odpowiedzi burmistrz poprosiła radnych, żeby poczekać z tymi wnioskami, a teraz je wycofać.

Kazimierz Klawiter wrócił do tematu ratusza: - Owszem, musimy się zmierzyć z tym problemem. Jeśli Leszek Kiersznikiewicz uważa, że powinna to zrobić opozycja to możemy jakąś przymiarkę zrobić... - stwierdził. Przypomniał też, że w programie wyborczym burmistrz znalazła się budowa ul. płk. Dąbka.
- Nie wiem, czy ta rada zatwierdzi tę ulicę jako pierwszą do budowania, ale jak zakończymy inwestycje oświatowe to wrócimy do budowy dróg - stwierdziła Elżbieta Rogala-Kończak.
Leszek Kiersznikiewicz: - Możemy mieszkańców się zapytać, co dla nich jest ważniejsze: budowa dróg czy ratusz?
- Nie mówię, że ratusz czy centrum ma być zbudowane w ciągu roku czy 5 lat, ale musi być przyjęta jakaś koncepcja - tłumaczy Kazimierz Klawiter.

Rada Miejska nie przegłosowała pozytywnie wniosków Floriana Mosy. Za ich przyjęciem głosowało 6 (w drugim wniosku - 7 osób), 11 (w drugim - 10) osób było przeciw, kilkoro radnych wstrzymało się.
Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy poparło 12 radnych, tak samo projekt budżetu 12 (Gospodarność/PO), przeciw - w obu przypadkach były Samorządność i PiS. Radni niezależni (Labudda i Formella) wstrzymali się od głosu. Po podjęciu tych uchwał odbyła się przerwa.

Druga część sesji

rozpoczęła się od wypowiedzi Krystyny Kłosin. - Gratuluje uchwalenia budżetu i cieszę, że w moim mieście udało się przyjąć uchwałę budżetową na pierwszym posiedzeniu i zrównoważyć budżet - stwierdziła. - Odnosząc się do propozycji, która tutaj padała: pytałam burmistrz o strategię rozwoju. Jako radni macie możliwość zmieniać ją, składać wnioski, propozycje. Trzeba przede wszystkim ze sobą rozmawiać, bo nam wszystkich chodzi o jedno - rozwój tego miasta.

Wykorzystując okazję wiceprzewodniczący RM Mieczysław Grzenia zapytał posłankę, co dzieje się z planem remontu dworca PKP? - Sprawdzałam tę sprawę, projekt jest na liście ośmiu zadań inwestycyjnych i teraz będzie przygotowywany szczegółowy plan remontu. Ze swojej strony mogę zapewnić, że będę cały czas monitorowała przebieg prac nad tym projektem - zapewniła posłanka.

Kolejną uchwałą, którą dzisiaj zajęła się RM jest sprawa podjęcia uchwały w sprawie "Przebudowy systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi". Chodzi o trasę Cegielniana-Leśna. Decyzja w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie w 2012 roku została podjęta jednogłośnie.

Dalej radni zajęli się porozumieniem z komendantem wojewódzkim policji w Gdańsku na dofinansowanie przez Rumię w 2012 roku wynagrodzenia policjantów. Chodzi o przeznaczenie 12 tysięcy zł na dodatkowe patrole w autobusach jeżdżących po Rumi.
- Nie ma żadnego nadzwyczajnego powodu, żeby wspierać policję, pilnujmy swojego zadania, a więc straży miejskiej - stwierdził Kazimierz Klawiter.
Uchwała została przegłosowana 15 głosami. Tylko radny Klawiter był przeciw, ale 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Kolejną sprawą jest kwestia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych.
- ABK będzie zajmować się utrzymaniem czystości i porządku terenów gminnych wokół budynków stanowiących własność lub współwłasność miasta - tłumaczy wiceburmistrz Ryszard Grychtoł.
Uchwała została przegłosowana jednogłośnie bez żadnej dyskusji.

Radni zajęli się również wprowadzeniem zmian do zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych. Po krótkiej dyskusji uchwała została przegłosowana przy 8 głosach wstrzymujących (w tym Aleksandra Kubiny i Piotra Labuddy).
Decyzją podjętą na dzisiejszej sesji rondo u zbiegu ulic Ceynowy oraz Żwirki i Wigury otrzyma nazwę

Armii Krajowej.

Propozycję złożyli kombatanci ("po drodze" pojawiła się również koncepcja nazwania tego ronda mianem "Gryfa Pomorskiego"). W głosowaniu wszyscy poparli projekt. Była to ostatnia uchwała, jaką tego dnia zajęła się Rada Miejska. Ostatnimi punktami programu były sprawozdania z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz zapytania i wolne wnioski radnych. Jednym z tematów stała się sprawa Eko Doliny. Temat poruszył Kazimierz Klawiter.

- Głównym problemem było zagniewanie ścieków - tłumaczy Elżbieta Rogala-Kończak. - W sposób chemiczny zahamowano możliwość powstawania zagniewin, na razie środki dodawane są w sposób testowy, więc zdarzyło się, że może za mało dodali... nie chce zgadywać - czekam na informacje od Eko Doliny. Też zlecono już opracowanie zespołowi naukowców z Polskiej Akademii Nauk i Politechniki Gdańskiej kompleksową kontrolę Eko Doliny, włącznie z badaniami wpływu na środowisko, z pomiarami powietrza. To wszystko będzie kompleksowo w ciągu roku zbadane i stworzymy system taki, żeby uciążliwość zamykała się na terenie Eko Doliny.

Z kolei Piotr Labbuda dopytywał na jakim etapie jest przetarg na dalszą rozbudowę SP1. O sprawę dopytywał też radny Semmerling- więcej o tej sprawie w jutrzejszym "Gońcu Rumskim".

Przeczytaj także: Dalej pobudują szkoły

Przewodniczący RM poprosił o zastanowienie się nad możliwością zrezygnowania się dostarczania radnym materiałów na sesję w wersji drukowanej, a przesyłanie ich elektronicznie, tak aby zaoszczędzić pieniądze.

Kolejna sesja odbędzie się w styczniu 2012. Dzisiejsza zakończyła się zaproszeniem przewodniczącego RM na sylwestra miejskiego, który odbędzie się na stadionie.
- Żeby ten rok był dobry dla naszego miasta i każdego z nas - podsumowała Elżbieta Rogala-Kończak.

Flesz - posypały się mandaty, czy też popełniasz ten błąd?

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3