Wybierz region

Wybierz miasto

  Materiały ze słowem kluczowym "

  Konkurs ofert rumia

  " w mieście Rumia.
  • Rumia:Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert - "Zima 2011"

   Rozstrzygnięto Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2011 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii „Zima 2011”.

   Więcej na temat: zarządzenie rumia

  Może zainteresuje Ciebie również:

  • Dzierżoniów: Kto zorganizuje wakacje dla uczniów?

   Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu dzierżoniowskiego w formie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

  • WĄGROWIEC - Burmistrz ogłasza konkurs

   Burmistrz Miasta Wągrowca ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2010 w sferze upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. O dotację na realizacje powyższych zadań mogą się ubiegać organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

  • Reda: Otwarty konkurs ofert

   Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych Miasta Redy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

  • Konkurs

   Sztum ,dnia 09 stycznia 2007r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.

  • Burmistrz Miasta Malborka

   działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) o g ...

  reklama